Vägen mot framtiden ...

Angland Solutions AB

Är du nyfiken på framtidens energisystem? Ett system som är designat att både skapa ochdistribuera elektrisk energi som uppfyller konsumenternas krav och förväntningar på klimatsmart energi, tillgänglig och prisvärd.


Angland Solutions kompetens inom mätning och styrning av el storheter placerar oss väl för att vara med och möta framtidens utmaningar med en elektrifierad fordonsflotta och en delegerad småskalig produktion.


Vi utvecklar smartare elektronik!

Vår historia startade 1961

Vår logotyp har under snart 50 år symboliserat den remarkabla
tekniska utvecklingen som blivit möjlig just tack vare transistorns
uppkomst och utveckling.